Ţările cu risc epidemiologic, împărţite în trei categorii. Vaccinaţii, scutiţi de la măsura carantinării

474

Potrivit hotărârii CNSU, clasificarea ţărilor/teritoriilor cu risc epidemiologic, în funcţie de rata de incidenţă cumulată la 14 zile, se realizează în 3 categorii, astfel:

* Zona verde – unde rata cumulată de incidenţă a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este mai mică sau egală cu 1,5;

* Zona galbenă – unde rata cumulată de incidenţă a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este cuprinsă între 1,5 şi 3 la 1.000 de locuitori;

* Zona roşie – unde rata cumulată de incidenţă a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este mai mare sau egală cu 3 la 1.000 de locuitori.

Pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din zona verde nu se instituie măsura carantinei.

Pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din zona galbenă sau roşie se instituie măsura carantinei la domiciliu, la locaţia declarată sau spaţiul special destinat pentru o perioadă de 14 zile.

Sunt exceptate de la măsura carantinei instituite pentru cetăţenii care vin din zona galbenă sau roşie mai multe categorii de persoane, printre care se numără:

* persoanele care vin în România din ţările/teritoriile de risc epidemiologic dar care înaintea sosirii în România au petrecut ultimele 14 zile anterioare, consecutive, într-una sau mai multe ţări/teritorii fără risc epidemiologic;

* conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, precum şi conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;

* membri ai Parlamentului European, parlamentari şi personal aparţinând instituţiilor internaţionale, precum şi reprezentanţi ai României în organisme şi organizaţii internaţionale la care statul român este parte;

* piloţii de aeronave şi personalul navigant al acestora, precum şi mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar;

* personalul navigant român, maritim şi fluvial;

* lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum şi cetăţenii români angajaţi ai operatorilor economici din ţările menţionate, care la intrarea în ţară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi.

Totodată, sunt exceptate persoanele care au efectuat vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2, inclusiv cea de a doua doză pentru tipurile de vaccin care se administrează în două doze şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile până la intrarea în România.

Potrivit documentului, mai sunt exceptate şi persoanele care vin din ţări din zona galbenă care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).

Exceptarea de la măsura carantinei instituite cu privire la persoanele contact direct ale unei persoane confirmate se aplică pentru persoanele care au efectuat vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2 inclusiv cea de a doua doză pentru tipurile de vaccin care se administrează în două doze şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la data administrării dozei/celei de a doua doze contactului direct.

Dovada administrării vaccinului, inclusiv data administrării dozei/celei de a doua doze, necesară pentru aplicarea excepţiilor prevăzute în hotărâre, se realizează prin intermediul documentului emis de unitatea sanitară care l-a administrat, din România sau din afara ţării.

Persoanele care vin din zona galbenă şi roşie, dacă nu prezintă la intrarea în ţară rezultatul negativ al unui test RT-PCR, pot ieşi din carantină după a 10-a zi, dacă efectuează un test pentru SARS-CoV-2 în a opta zi de carantină, iar rezultatul acestuia este negativ şi nu prezintă simptomatologie specifică.

Pentru situaţii deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de naştere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenţii/tratamente medicale în cazuri care nu suportă amânare (ex: afecţiuni oncologice, insuficienţă renală cronică în program de hemodializă), preschimbare documente de identitate, părăsirea ţării, prezentarea la centrul de vaccinare conform programării în vederea vaccinării ş.a., poate fi analizată suspendarea temporară a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative.

Excepţiile de la măsura carantinei pentru anumite categorii de persoane nu se aplică pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din India. 

Dacă vrei să rămâi la curent cu actualitatea din Irlanda și România, urmărește Dublin24 pe Facebook.

Comentarii