Regulamentul concursului „Dublin24 își premiază cititorii”

130
Image: DreamsTime

Prezentul Regulament este aprobat de către Organizator în vederea organizării concursului „Dublin24 își premiază cititorii”, oferind în acest fel participanţilor posibilitatea de a câştiga premiile oferite în condiţiile prevăzute mai jos.

1.Noţiuni
Organizator – platforma online Dublin24.
Concurs – prezentul concurs „Dublin își premiază cititorii”, care are drept scop promovarea de către Dublin24 a paginii sale de Facebook, este organizat pentru utilizatorii portalului Facebook.com. Acest concurs nu prevede nicio taxă de participare și nu are legătură cu platforma gazdă, respectiv Facebook.
Participant – persoană fizică, follower a Dublin24 și rezident al Republicii Irlanda.

2. Termenii generali și descrierea concursului  
2.1.Pentru participarea la concurs, Participanţii trebuie să dea tag în comentarii unui prieten la postarea care anunță acest concurs postată de către Organizator pe pagina sa de Facebook.
2.2 Fiecare comentariu trebuie să conțină un singur tag.
2.3 Participantul poate scrie cel mult 3 comentarii.
2.4. 1 câștigător va fi selectat aliatoriu dintre Participanții care au dat tag, prin aplicația https://commentpicker.com pe data de 1 august 2020.
2.5. Fiecare Participant poate fi declarat câștigător și, respectiv, premiat, doar o singură dată pe durata concursului.

3. Perioada desfăşurării Concursului
3.1. Concursul se desfăşoară în perioada 13 – 31 iulie 2020. Acesta va fi considerat valid doar dacă sunt minim 30 de participați.


4. Alte condiţii valabile pentru Participanţi
4.1. Pentru participare la Concurs, se interzice crearea de conturi false/anonime cu scopul de a posta comentarii repetat, pentru a mări șansele de câștig.
4.2. În caz de neexecutare a condiţiilor specificate în acest articol, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude Participantul din Concursul dat și din Concursurile viitoare.

5. Premii
5.1. Premiul ce va fi oferit câştigătorului Concursului constă într-un șampon și un balsam de păr marca American Crew și o cremă Vichy Liftactive Collagen Specialist.

5.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a schimba unilateral premiile oferite în cadrul prezentului Concurs, prin introducerea  modificărilor corespunzătoare în prezentul Regulament, în perioada desfăşurării Concursului.
5.3 Premiile nu pot fi schimbate şi nu se poate cere contravaloarea lor în bani.
5.4. Premiile oferite în cadrul Concursului sunt achiziţionate din fondurile proprii ale Organizatorului.

6. Exprimarea acordului pentru participare în cadrul Concursului şi acceptarea condiţiilor de participare
6.1. Participarea la prezentul Concurs semnifică acceptarea prezentului Regulament şi acordarea Organizatorului a dreptului de procesare a datelor necesare în cadrul prezentului Concurs.
6.2. Participarea abonatului/utilizatorului în cadrul acestui Concurs, prezumă în mod tacit, informarea acestuia despre toate regulile de desfăşurare a Concursului, anunţate în mod public de către Organizator.

7. Obligaţiile câştigătorului
7.1. Pentru a obţine premiul, câştigătorul trebuie să întrunească următoarele condiţii: 
   – Să fie follower, respectiv să fi dat like paginii Dublin24.
   – Să fi distribuit concursul pe pagina personală.
   – Să se prezinte la adresa menționată de Organizator.
  
7.2. Participantul care a câştigat premiul în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, se obligă se primească premiul respectiv conform regulilor stabilite în prezentul Regulament, sau să prezinte în mod scris refuzul de a intra în posesia premiului respectiv.
7.3. Prin intrarea în posesia premiului, câştigătorul acceptă, în mod expres, obligaţia sa de a participa în cadrul campaniilor publicitare sau oricare alte campanii organizate de către Organizator cu referire la acest Concurs, fără a pretinde remunerare. Totodată, câştigătorul oferă Organizatorului dreptul de a utiliza numele şi imaginea sa pentru anunţarea oficială, în mod public, a rezultatelor Concursului.
7.4. În cazul în care câştigătorul nu va accepta oricare din condiţiile şi/sau obligaţiile stabilite în prezentul Regulament, atunci, în mod automat, se va considera că acesta a refuzat de a intra în posesia premiului. Refuzul executării oricăror condiţii şi/sau obligaţii se va face în formă scrisă.

8. Înmânarea premiilor
8.1. Premiul va fi acordat câştigătorului, cu precizarea că acesta va trebui să se deplaseze la adresa Organizatorului.
8.2. Perioada de înmânare a premiului este de 5 zile, începând cu data publicării rezultatului Concursului pe pagina de Facebook a Dublin24.
8.3. Organizatorul nu va accepta nicio pretenţie sau cerere, după expirarea termenului menţionat în p.8.2.

9. Drepturile şi limitarea răspunderii Organizatorului
9.1. Organizatorul nu va accepta nicio pretenţie cu referire la modul de organizare a Concursului şi asupra rezultatelor Concursului.
9.2. Organizatorul nu va accepta nicio pretenţie cu privire la excluderea din Concurs a anumitor Participanți din motive de fraudă sau alte consecinţe care ar putea influenţa rezultatul prezentului Concurs, precum și pretenții cu privire la încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală asupra fotografiilor publicate în cadrul prezentului Concurs.
9.3. Organizatorul îsi rezervă dreptul să excludă de la participare persoanele care utilizează metode frauduloase, cum ar fi cont fals, plagiere, etc. şi/sau care fraudează prin orice metodă posibilă rezultatele concursului.
9.4. Participanţii la prezentul Concurs nu au dreptul să solicite modificarea sau/şi excluderea câtorva condiţii ale prezentului Regulament.
9.5. Refuzul de a respecta oricare din condiţiile necesare pentru a primi premiul, are drept consecinţă refuzul de a înmâna premiul, indiferent de faptul dacă sunt respectate celelalte condiţii.
9.6. Prezentul Concurs desfăşurat de către Organizator este considerată o acţiune publicitară, efectuată din contul Organizatorului şi nu prevede careva plăţi pentru participare.

10. Protecția datelor personale

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs în scopul anunțării și identificării câștigătorului. Participantul are opțiunea de ștergere din baza de date în timpul și ulterior concursului.

Comentarii